top of page
7464_file_vybory.jpg

 

Вимірювання та дослідження політичних рейтингів. Визначення електорального рівня підтримки суб'єктів виборчого процесу (політичних партій, кандидатів), аналіз рейтингів, прогнозування. 

NEW! Online survey & SMM (in step with the times) – цифровий напрямок організації та проведення соціологічних досліджень, у т.ч. електоральних (всеукраїнських, досліджень територій, груп й т.п.) шляхом використання методу – цифрове інтернет поле (використання маркетингу SMM задля кількісного опитування респондентів – користувачів соціальних мереж). 

Оцінювання шансів на проведення успішної політичної кампанії. Цей вид дослідження дає змогу визначитися ймовірному кандидату чи партії у даних реаліях, чи буде успішною політична кампанія для досягнення визначеного результату. Щоб не витрачати гроші на завідомо програшний проект.

Дослідження іміджу, визначення ідеального електорального "портрету" суб'єкта виборчого процесу, визначення цільової електоральної групи. Встановлення комплексу якостей кандидата (представників партії), що максимально позитивно сприймаються виборцями. Визначення цільових електоральних груп для конкретних кандидатів, партій. 

 

Виявлення форм, засобів та інтенсивності взаємодії з виборцями. Даний вид дослідження дає змогу визначити найбільш ефективні види комунікації суб'єкта виборчого процесу (кандидата, партії) з електоральною групою (виборцем).

Визначення соціально значущих проблем регіону. Даний вид дослідження проводиться з метою застосування результатів у передвиборчих програмах кандидатів, партій, під час спілкування з електоральною групою, виступів у ЗМІ, інших публічних виступів тощо, з метою максимально вигідного та результативного самопрезентування, демонстрування обізнаності кандидата та для подальшої роботи у напрямку їх вирішення . Як правило, проводиться в застосуванням фокус-групового інтерв'ю.

 

Аналіз впливу подій, процесів на орієнтації електорату. Експериментальним методом визначаються цільові події та процеси. Після цього вивчається реакція виборців на їх існування, відбування, наслідки. Застосовується для визначення інформаційно-подієвого інструментарія для планування та проведення перевиборчої кампанії.

 

Аналіз політичних подій, процесів. Метод проведення даного виду дослідження - експертне опитування, аналіз експертних думок, їх структурування, висновки.   

 

Екзит-пол. Експрес-опитування на виході з виборчих дільниць у день голосування.

 

bottom of page